Boterzachte Weidemelk van Albert Heijn, mét Peilvenster

Er zijn problemen en Problemen. Hier wil ik het hebben over de Grote Problemen in de keuken.

Boodschappen gedaan. Je opent de koelkast om daar het verse pak volle melk van Albert Heijn in te leggen. Maar het flessenvak is vol: Probleem 1. Gelukkig is er Oplossing 1: het rechthoekige pak. Voor degenen die zich hiervan niet bewust zijn of het vergeten zijn, lees de tekst op het pak: ‘Zowel staand als liggend in de koelkast te bewaren.’

Dan is er Probleem 2, dat eigenlijk een gevolg is van Probleem 1. Want als je het pak op traditionele wijze hebt geopend, door het karton open te vouwen, dan is het niet meer liggend te bewaren. Gelukkig is er Oplossing 2: de hersluitbare dop.

Probleem 3. Je hebt het pak, waarschijnlijk vanuit liggende positie en met de hersluitbare dop stevig erop geschroefd, uit de koelkast gepakt en bent benieuwd hoeveel melk er nog in zit. Het schijnt dat op elk willekeurig moment van de dag duizenden mensen daar last van hebben. Maar daar is Oplossing 3: het Peilvenster! Mocht je niet weten hoe met deze noviteit om te gaan: ‘Het venster vergemakkelijkt het doseren en laat zien hoeveel melk er in het pak zit.’

Dat waren drie Problemen en drie Oplossingen. Inderdaad: de wereld wordt steeds beter. Maar er staan nóg meer belangwekkende gegevens op het pak! Wat blijkt: dit is niet zómaar melk, nee, ze is afkomstig van ‘Hollandse weide’. Toen ik dat las kwam een onstuitbaar ongeloof in me op, waarschijnlijk gekatalyseerd door de Rechthoekige Verpakking, de Hersluitbare Dop en het Peilvenster. Hoe weet Albert Heijn dat die ‘Hollandse’ melk inderdaad uit Noord- of Zuid-Holland afkomstig is? Met melkvlekken op mijn kleding (dop slecht dichtgedraaid en niet op het peilvenster gekeken) surfde ik het internet op en klikte de site van Albert Heijn aan, tabblad ‘klantenservice’. Een paar dagen later volgde de reactie: ‘Het antwoord op de vraag die u bij ons gesteld heeft betreffende onze volle melk hebben wij op dit moment niet meteen voor handen. De vraag is binnen de Albert Heijn organisatie uitgezet.’ Je ziet het voor je, tientallen medewerkers die volcontinu bezig zijn met jouw vraag, in een poging potentiële imagoschade te voorkomen.

Twee weken later volgde het antwoord: ‘Wij kunnen u informeren dat de melk afkomstig is van Hollandse (= Nederlandse) boeren, dus niet enkel van boeren uit de provincies Zuid- of Noord Holland.’ Je zult maar in Limburg wonen, in Zeeland, of in één van die andere wingewesten, en dit antwoord horen! Maar het meest intrigerende onderdeel van het antwoord staat erna: ‘De melk is afkomstig van veehouders die hun koeien tenminste in de periode van half april tot en met half oktober in de wei hebben lopen. De officiële definitie van ‘weidemelk’ is: melk afkomstig van bedrijven waar weidegang in het weideseizoen wordt toegepast. Het weideseizoen loopt van april tot oktober. Door onze leverancier(s) wordt hierop gecontroleerd.’

Rechthoekige Verpakking. Hersluitbare Dop. Peilvenster. Hollandse boeren. En dan nu: Weidemelk. Ik geloof er niets van. Al jaren bestaan er officiële keurmerken, zoals ‘Demeter’ en ‘Eko’, die onafhankelijk toezien op kwaliteitscriteria. En dan laat Albert Heijn zijn leveranciers onderzoeken of het allemaal klopt, met die Weidemelk. De volgende email dan maar. Een week later: ‘Het antwoord op de vraag die u bij ons gesteld heeft betreffende weidemelk hebben wij op dit moment niet meteen voor handen. De vraag is binnen de Albert Heijn organisatie uitgezet.’ Algehele paniek op de afdeling Klantenservice. Ondertussen ruim de tijd om het volgende stuk tekst te lezen: ‘De koeien van Hollandse weide zorgen ervoor dat wij van verse melk worden voorzien. Daarbij is het belangrijk dat ze in de weide hebben kunnen staan. Dat is wel zo natuurlijk.’ Beste lezer: laat inhoud, logica en achterliggende gedachten van deze woorden eens goed tot je doordringen … hoe voelt dat?

Het antwoord op de laatste mail kwam uiteindelijk dan toch, bijna een maand later. Complexe melk, die weidemelk. Fasten your seat belts: ‘De aanduiding is niet onafhankelijk gecertificeerd zoals Demeter of Eko (…). De voorwaarden voor weidegang (minimaal 120 dagen 6 uur per dag) worden vastgelegd in een verklaring die de deelnemende melkveehouders ondertekenen. De naleving van de weidegangverklaring vindt plaats op basis van visuele beoordeling van de bedrijfsvoering en de voervoorziening o.a. door beoordelaars die ook de kwaliteitsborgingsystemen van de aangesloten zuivelondernemingen (zoals het Quarant-systeem bij Friesland Foods) op de melkveebedrijven beoordelen. Wanneer de veehouder stopt met weidegang dient hij dit zelf te melden. Bij niet-naleving van de weidegangverklaring door de veehouder worden maatregelen genomen tegen de veehouder (o.a. niet uitkeren of terugvorderen van weidegangbonus).’

Boterzacht, die Rechthoekige, Hersluitbare, Gepeilvensterde, Hollandse Weidemelk van Albert Heijn.